งานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทวงถามหนี้ตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

เข้าชม 532 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2563


21 พฤษภาคม 2563


งานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทวงถามหนี้ตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558


  • โทรศัพท์ 02-365-9660 (เฉพาะให้คำปรึกษา)
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  •       ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ(วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300