คำสั่งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย

17 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม 574 ครั้ง

ปกติ