คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 52/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย

17 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม 936 ครั้ง

ปกติ