คำสั่ง ศปมผ. ที่ 1/2558 การกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

1 พฤษภาคม 2558

เข้าชม 882 ครั้ง

ปกติ