คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 517/2557 จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กรมการปกครอง

16 มิถุนายน 2558

เข้าชม 786 ครั้ง

ปกติ