คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1082/2558 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

19 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม 2779 ครั้ง

ปกติ