ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)​ จังหวัดอุดรธานี

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)​ จังหวัดอุดรธานี ...

11 มีนาคม 2565

ปลัด มท. ติวเข้มคณะทำงาน Change for Good ของกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำเป้าหมายในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระปณิธานของในหลวง ร.10 มาประยุกต์ใช้เพื่อพี่น้องประชาชน

8 กุมภาพันธ์ 2565