ภาพสไลด์กิจกรรม


 " คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 "

22 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายนิติ วิวัฒน์วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ร่วมใจนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุข " คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 " ณ บริเวณหลังกระทรวงมหาดไทย