ภาพสไลด์กิจกรรม


" คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 "

13 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายนิติ วิวัฒน์วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ร่วมใจนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุข " คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 " ณ บริเวณหลังกระทรวงมหาดไทย