ภาพสไลด์กิจกรรม


นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่

8 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง