ภาพสไลด์กิจกรรม


ผอ.สน.ปท. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเริ่มดำเนินโครงการ "รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย"

5 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผอ.สน.ปท.  นายสรรเสริญ คำทอง ผอ.สกล. รกน. ผอ.สรท. และบุคลากร สรท. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเริ่มดำเนินโครงการ "รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย" ณ เกษตรยอดภูฟาร์ม ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.แม่แจ่ม หน.ส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน อ.แม่แจ่ม เข้าร่วมการประชุมด้วย