ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

10 พฤษภาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และแพทย์ประจำตำบล ร่วมในพิธี

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า แพทย์ประจำตำบลมีบทบาทสำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน สังเกตตรวจตราความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นในตำบล ช่วยติดตามและจัดการป้องกันเมื่อเกิดโรคภัย และยังรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย และช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพทย์ประจำตำบลได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในระดับตำบล หมู่บ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ และเยี่ยมชมสวนสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาพื้นบ้าน และห้องนวดแผนไทยโบราณของ “โชคทวีโอสถ” หมอยาพื้นบ้านล้านนา ผู้ผลิตสินค้าสมุนไพร และตำรับยาสมุนไพร สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดแพร่ อาทิ ลูกประคบ, ยากษัยเส้น, ชักมดลูก, ชาสมุนไพรโบราณและยาหม่อง ที่เป็นสูตรสมุนไพรที่เน้นสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

สุดท้ายนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ขอบคุณพี่น้องฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ โดยขอให้ท่านตั้งใจทำงานเพื่อแผ่นดิน แผ่นดินจะตอบสนองให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นไป