ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ " มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"

เข้าชม 660 ครั้ง

17 มกราคม 2562


17 มกราคม 2562

แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ " มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"