ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

25 มกราคม 2561

เข้าชม 1884 ครั้ง

25 มกราคม 2561


7 พฤศจิกายน 2561

แก้ไขข้อมูล กรมการปกครอง (สน.ปท.) ได้รับแจ้งจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าข้อมูลรายชืือซึ่งเป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐที่ให้ดาวน์โหลดเดิม เป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน จึงขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วไปใช้ดำเนินการ 

ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ