โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด จำนวน 42 หลัง

เข้าชม 214 ครั้ง

20 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด จำนวน 42 หลัง