โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2560

เข้าชม 439 ครั้ง

25 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2560