โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษาของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ

เข้าชม 219 ครั้ง

25 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษาของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ