โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 76 แห่ง

เข้าชม 328 ครั้ง

25 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 76 แห่ง