โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 76 แห่ง

เข้าชม 278 ครั้ง

25 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 76 แห่ง