โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน กม.ปี 60

เข้าชม 589 ครั้ง

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน กม.ปี 60