โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560

เข้าชม 920 ครั้ง

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560