จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 87 ครั้ง

1 พฤษภาคม 2562


1 พฤษภาคม 2562

    ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
    เสื้อยืดคอปกแขนสั้นสีขาว จำนวน 700 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ โหรา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 203,000.00 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง