จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 133 ครั้ง

1 สิงหาคม 2562


1 สิงหาคม 2562

     ตามที่กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
     ยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) จำนวน 1 งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแมน แวน เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 46,600.00 บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง