จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 110 ครั้ง

13 สิงหาคม 2562


13 สิงหาคม 2562

ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างจัดทำถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ (49.10.17.04) จำนวน 1 งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร  (ขายส่ง, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 156,000.00 (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง