จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 8 ครั้ง

13 สิงหาคม 2562


13 สิงหาคม 2562

ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างจัดทำถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ (49.10.17.04) จำนวน 1 งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร  (ขายส่ง, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 156,000.00 (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง