จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 103 ครั้ง

13 สิงหาคม 2562


13 สิงหาคม 2562

ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัล (49.10.17.04) จำนวน 1 งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไตรรวี จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 481,007.80 (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง