จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Color laser jet CP 5225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าชม 89 ครั้ง

14 สิงหาคม 2562

     ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Color laser jet CP 5225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอล ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 20,062.50 บาท (สองหมื่นหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง