จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัดุคอมพิวเตอร์

เข้าชม 25 ครั้ง

7 สิงหาคม 2563

ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ ร้านวรจักร เซ็นเตอร์ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 176,224.63 บาท