จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าเอกสารตามโครงการฯ

เข้าชม 16 ครั้ง

7 สิงหาคม 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 1,046 ใบ  ได้แก่ ร้านกฤตสุวรรณ  เป็นเงินทั้งสิ้น  123,114.20 บาท