จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณฯ

เข้าชม 21 ครั้ง

7 สิงหาคม 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 9,504 ใบ ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นเงิน 190,080 บาท