จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เข้าชม 26 ครั้ง

20 สิงหาคม 2563

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บี.วาย.เทเลคอม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น  138,030 บาท