จัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคา

เข้าชม 20 ครั้ง

20 สิงหาคม 2563

การจ้างบริการรถยนต์ตู็โดยสาร จำนวน 1 งาน ผู้ไดเรับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ลอร์ด แทรเวล  เป็นเงินทั้งสิ้น  69,600 บาท