ประกาศราคากลาง

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เข้าชม 210 ครั้ง

9 ธันวาคม 2559

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560