ประเด็น ถาม - ตอบ การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เข้าชม 3537 ครั้ง

9 พฤศจิกายน 2559


9 พฤศจิกายน 2559

ประเด็น ถาม - ตอบ คปช.60 (Update) 09/11/59 เวลา 15.30 น.