ข้อมูลทางการปกครอง

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 เมษายน 2560

เข้าชม 42131 ครั้ง

21 พฤศจิกายน 2559


17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลทางการปกครอง

ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค (ทำเนียบท้องที่)

จำนวนจังหวัด   76 จังหวัด

จำนวนอำเภอ    878 อำเภอ

จำนวนตำบล     7,255 ตำบล  

จำนวนหมู่บ้าน   75,032 หมู่บ้าน

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่