ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่

ข้อมูลทางการปกครอง

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 เมษายน 2560

เข้าชม 29608 ครั้ง

21 พฤศจิกายน 2559


21 เมษายน 2560

ข้อมูลทางการปกครอง

ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค (ทำเนียบท้องที่)

จำนวนจังหวัด   76 จังหวัด

จำนวนอำเภอ    878 อำเภอ

จำนวนตำบล     7,255 ตำบล  

จำนวนหมู่บ้าน   75,032 หมู่บ้าน

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่