ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

เข้าชม 471 ครั้ง

6 ตุลาคม 2559

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เส้นฐานตรงและน่านน้ำภายในของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)