ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

เลื่อนการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลื่อนการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

19 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

รายชื่อผู้สมัครและเลขประจำตัวสอบ สำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและเลขประจำตัวสอบ สำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

9 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

a

5 เมษายน 2564 - 19 เมษายน 2564

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป จำนวน 10 ราย (หมดบัญชี) ตำแหน่งเจ้า ...

5 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับตำแหน่ง กำหนดการ วัน เวลา สถานที่และระเบียบ เกี่ยวกับการเข้ารับการเข้ารับการประเมินความสามารถสำหรับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล สำหรับการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับตำแหน่ง กำหนดการ วัน เวลา สถานที่และระเบียบ เกี่ยวกับการเข้ารับการเข้ารับการประเมินความสามารถสำหรับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล สำหรับการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื ...

1 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

การจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

การจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ...

26 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่

โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล ...

25 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ...

25 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศการมอบทุนการศึกษาฯ ตามโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7

23 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

กรมการปกครองจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7 กรณีอายุและระดับการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...

25 มีนาคม 2564