ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ...

11 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนั ...

30 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

การขยายเวลารายงานผลการคัดเลือกโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระจายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการจัดทำผลงานของนายอำเภอที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2 ...

30 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564

30 เมษายน 2564 - 10 มิถุนายน 2564

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ...

30 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

30 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ...

26 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ...

22 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศเลื่อนการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศเลื่อนการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ...

19 เมษายน 2564