ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานโสตทัศนศึกษา ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ยกเว้น จชต.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ยกเว้น จชต.) ...

23 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ...

23 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

รวมหนังสือสั่งการและแบบรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

รวมหนังสือสั่งการและแบบรายงานต่าง ๆ COVID-19 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1BLHfN--IxFuQZuQWBf5jhNjAvhfdwSra?usp=sharing ...

21 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนแรกของปลัดอำภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

20 กรกฎาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนแรกของปลัดอำภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564 ...

20 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7

กรมการปกครอง ขยายเวลาการส่งผลงานเรียงความ โครงการเยาวชนแถวหน้า จากเดิมวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง ...

15 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 ...

12 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

เลื่อนการรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

กรมการปกครอง เลื่อนการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 8 ถึงลำดับที่ 32 และ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 14 ถึงลำดับที่ ...

9 กรกฎาคม 2564