ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การดำเนินงานโครงการปลัดแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2564

23 มิถุนายน 2564 - 14 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครองได้กำหนดให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พื้นที่ปกติ) นำเสนอผลงานผ่าน Application ZOOM ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 ...

23 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่

แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)

18 มิถุนายน 2564

กรมการปกครอง ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) เพื่อให้จังหวัดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดตามแนวทางดังกล่าว ...

21 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่

อ.ก.พ. กรมการปกครอง ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ระดับชำนาญการพิเศษ และกรมการปกครองมีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักการข่าว

อ.ก.พ. กรมการปกครอง ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ระดับชำนาญการพิเศษ และกรมการปกครองมีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักการข่าว จำ ...

11 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17

10 มิถุนายน 2564 - 16 สิงหาคม 2564

กรมการปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

10 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่

ขยายระยะเวลาการสมัครโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7

กรมการปกครอง ขยายระยะเวลาการสมัครโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...

31 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 2 ...

21 พฤษภาคม 2564