ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 77 จำนวน 42 ราย โดยกำหนดจัดการศึกษาอบรม รุ่นที่ 77 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564 โดยวิธีผสมผสา ...

7 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 32 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 8 ถึงลำดับที่ 32 และ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 14 ถึงลำดับที่ 20 ...

2 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ...

1 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

1 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าเพื่อจัดหารายได้เข้า “กองทุนสวัสดิการกรมการปกครอง”

25 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

กรมการปกครอง โดย "กองทุนสวัสดิการกรมการปกครอง" จำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย เสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ หน้ากากผ้า สายคล้องบัตร เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล เสื้อผ้าไทย และสินค้าอื่น ๆ เพื่ ...

30 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่

การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2564)

การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2564) ...

25 มิถุนายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา (ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดรา ...

23 มิถุนายน 2564