ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

นายธรรมนูญ แก้วคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ มอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายธรรมนูญ แก้วคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ มอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เอส ดี อเวน ...

8 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท

ที่ มท 0310.3/ว609 ลว.12 มกราคม 2560 พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใข้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2560 พ.ศ.2560

ที่ มท 0310.3/ว609 ลว.12 มกราคม 2560

14 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวอัพเดท

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่านหม่อมปนัดดา) เป็นผู้บรรยาย

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

26 ธันวาคม 2559

ข่าวอัพเดท

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่านศานิตย์) เป็นผู้บรรยาย

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

26 ธันวาคม 2559

ข่าวอัพเดท

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดร.สถิธร) เป็นผู้บรรยาย

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

26 ธันวาคม 2559

ข่าวอัพเดท

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่านศุภชัย) เป็นผู้บรรยาย

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

26 ธันวาคม 2559