ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

20 กันยายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกประกวดเรียงความ โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดเรียงความได้รับรางวัลทุนการศึกษา ตามโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7 ประกวดเรียงความพร้อมภาพประกอบ หัวข้อ "เขียนฝันด้วยเกม" ...

16 กันยายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกประกวดเรียงความ โครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดเรียงความได้รับรางวัลทุนการศึกษา ตามโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 7 ประกวดเรียงความพร้อมภาพประกอบ หัวข้อ "เขียนฝันด้วยเกม" ...

16 กันยายน 2564

ข่าวใหม่

กรมการปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมการปกครองจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำราชการส่วนกลางตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที ...

1 กันยายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

25 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานโสตทัศนศึกษา ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ยกเว้น จชต.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ยกเว้น จชต.) ...

23 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ...

23 กรกฎาคม 2564