ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

2 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักการสอบสวนและนิติการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

18 พฤศจิกายน 2564

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักการสอบสวนและนิติการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

11 พฤศจิกายน 2564

ข่าวอัพเดท

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักการสอบสวนและนิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 อัตรา ...

29 ตุลาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว

ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 และเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ...

23 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว

ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ถึง วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 และเปิดทำการในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ...

20 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว

ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 และเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ...

11 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (วังไชยา)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ...

11 พฤษภาคม 2564