ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ แนวทางการตรวจติดตามสถานประกอบการและเทคนิคการตรวจ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง พร้อมกับร่วมกับคณะตรวจนิเทศนำกลุ่มเป้าหมายออกตรวจโรงแรม โรงรับจำนำ ร้านค้าของเก่า และสถานบริก ...

9 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าตรวจสถานบริการร้านว๊าฟ

ตั้งอยู่เลขที่ 236/54 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนว่าปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ และเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทำการสืบสวนมาก่อนหน้าที่จะ ...

22 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 ...

22 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

วันที่ 23 กย. 60 เวลา 00.30 น. ศอ.กต.โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กรมควบคุมโรค ปปส. สรรพสามิต และ กทม. เข้าตรวจสอบย่านสถานบริการดิโอโซน ข้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักศึกษา พบร้าน Chic bar และร้าน Climax ปล่อยปละให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ โดยร้าน Chic bar เปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสุราเกินกว่ ...

25 กันยายน 2560

ข่าวอัพเดท

วันที่ 4 ส.ค. เวลา 23.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง พนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐม และ อำเภอกำแพงแสน เข้าตรวจสอบร้านมหานครลอนดอน

จากการตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า 300 คน กำลังดื่มสุรากินอาหารและเต้นกันอย่างเมามัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา พบนักเที่ยวไม่พกบัตรประชาชน 29 ราย ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการโฆษ ...

7 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท

รายงานรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ....

ประเด็นรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสิ่งเทียมลูกระเบิด ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รางพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบ ...

7 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง บุกทลายร้านเหล้าชื่อดังกลางกรุงเก่า เปิดเป็นร้านข้าวต้มเพื่อบังหน้า เปิดถึงเช้า เจอเด็กเข้าไปมั่วสุมเพียบ ! ฉี่ม่วงอื้อ ! และพบยาเสพติดถูกทิ้งในร้าน !!

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง และกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ได้รับแจ้งข้อมูลว่า ร้านเหล้าชื่อ หม่ำหม่ำ ตั้งอยู่ในตลาดแกรน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยให้เด็กเข้าไปมั่วสุม และเปิดเกินกว่าเวลา ...

17 กรกฎาคม 2560

ข่าวอัพเดท

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ...

6 มิถุนายน 2560