ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ปค (สน.สก.) “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19

วังไชยาร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข วังไชยา” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 โดยจัดตั้งไว้ด้านหน้าของอาคาร 1 ส ...

28 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท

แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497

แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ให้พนักงานที่ ดำเนินการตามคำสั่ง ประกาศ และ พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 2497 อย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของหรือผ ...

16 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

ปค. (สน.สก.) BIG Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกรมการปกครอง(วังไชยา) กระทรวงมหาดไทย นายวิสิทธิพัตน์ อนันตรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19” พร้อมมอ ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

ตามที่กรมการปกครอง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มกรา ...

26 ตุลาคม 2562

ข่าวอัพเดท

การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนตามใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)

กรมการปกครองได้จัดทำโปรแกรมระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนจากหลักฐานใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ให้ร้านค้าอาวุธปืนบันทึกข้อมูลการจำหน่ายอาวุธปืนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมก ...

12 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบูรณาการของ ศอ.กต. ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานปปส. กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพภาคที่ 1 ...

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้แฝงตัวเป็นสายลับเข้าทำการสืบสวน พบว่าร้านเมเดย์(โอโซน) มีการกระทำความผิดจริง ทั้งการปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ และการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดรวมถึงการเสพยาเสพติด ...

10 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ...

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ม ...

8 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) ทลายผับเถื่อนกลางเมืองขอนแก่น พบเด็กเข้าใช้บริการถึง 146 คน พบการ์ดของร้่านพกปืนพร้อมใช้ 3 กระบอก

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) เข้าตรวจสอบผับบ้านกรู ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผับที่ไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่น เนื่องจากได้รับการแจ ...

12 พฤษภาคม 2561