ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

สารคดีสั้น รอยยิ้มคนไทย...จากใจนักปกครอง ตอนที่ 1

กรมการปกครองมีภารกิจในด้านการให้บริการประชาชน ในการรับเรื่อง รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน สถานที่ประกอบการ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย งานอาวุธปืน งานขายทอดตลาด ...

12 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ประจำปี พ.ศ. 2559

ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. ณ ศาลกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส และพระอาจารย์ ...

5 สิงหาคม 2559

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) รุ่นที่ 4

อธิบดีกรมการปกรองได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำธุรกรรมอิเ ...

31 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) รุ่นที่ 3

อธิบดีกรมการปกรองได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำธุรกรรมอิเ ...

31 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) รุ่นที่ 2

อธิบดีกรมการปกรองได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำธุรกรรมอิเ ...

31 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) รุ่นที่ 1

อธิบดีกรมการปกรองได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและการออกใบอนุญาตในภารกิจด้านความสงบเรียบร้อยของกรมการปกครอง (e-DOPA License) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำธุรกรรมอิเ ...

30 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

27 พฤษภาคม 2559