โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม ...

29 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่าเช่าทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่าเช่าทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช ...

27 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2562 (45 จังหวัด)

สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2562 (45 จังหวัด) ...

23 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 ...

16 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ...

16 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากองร้อย อส.จ.ชุมพรที่ 1

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากองร้อย อส.จ.ชุมพรที่ 1 ...

16 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ตกเบิกเลื่อนขั้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 จ.ร้อยเอ็ด, จ.ตาก)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ตกเบิกเลื่อนขั้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 จ.ร้อยเอ็ด, จ.ตาก) ...

14 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม ...

9 พฤศจิกายน 2561