โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 3/2562 (จำนวน 25 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 3/2562 (จำนวน 25 จังหวัด) ...

30 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าเบี้ยงเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 76 จังหวัด)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าเบี้ยงเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 76 จังหวัด) ...

15 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2562 (จำนวน 41 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2562 (จำนวน 41 จังหวัด) ...

14 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 จ.สงขลา และสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 จ.ยะลา

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 จ.สงขลา และสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 จ.ยะลา ...

9 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1 - 2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (จำนวน 7 จังหวัด)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1 - 2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (จำนวน 7 จังหวัด) ...

27 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ...

29 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 1-2/2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เพิ่มเติม ...

29 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่าเช่าทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่าเช่าทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช ...

27 พฤศจิกายน 2561