ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการในพื้นที่ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการในพื้นที่ทั่วไป ...

5 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

3 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนกลาง ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึ ...

3 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

3 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ...

29 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81

ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 ...

28 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (พนักงานราชการทั่วไป)

21 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ...

21 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริหารกำลังคนคุณภาพและระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำ ...

18 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ...

15 ตุลาคม 2564