ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อ ...

25 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ กำหนดการเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ กำหนดการ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ...

25 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้ ...

8 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ...

12 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศกำหนดการ สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกำหนดการ สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้ ...

13 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคำสั่งรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคำส ...

13 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 6-7 จำนวน 2 ราย และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4-5 จำนวน 2 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 6-7 จำนวน 2 ราย และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ...

13 มกราคม 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 1 – 50 จำนวน 50 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 1 – 50 จำนวน 50 ราย ในวันพุธที่ 12 มกราคม 25 ...

27 ธันวาคม 2564